© 2018 Rocòdrom ES CAU

Carrer Jaume Ferran Nº 72, Palma

rocodromescau@gmail.com

Telf 871531093

NORMES D'ÚS

 • És obligatori l'ús de calçat adequat; “Peus de Moix”.

 • S'utilitzarà únicament magnesi en pols o en bolla. Prohibit resines tipus colofònia.  

 • Queda totalment prohibit canviar les preses del seu emplaçament, per a qualsevol suggerència al respecte es consultarà a la direcció.

 • “Es Cau” no es fa responsable de les lesions o perjudicis soferts per l'ús inadequat de les instal·lacions; l'entrada al local implica assumir els propis riscs, possibilitats i limitacions.

 • Es pagarà la quota a l'entrada al local, abans de començar l'activitat, i no a la sortida.

 • La persona que no compleixi les normes podrà ser expulsada del local.

 • Els menors de 16 anys no podran escalar en cap circumstància si no han portat prèviament l'autorització firmada pel seu pare/mare o tutor legal.

 • Els menors de 10 anys necessitaran estar sota la supervisió del tutor en tot moment.

 • Els menors de 5 anys no poden pujar a la zona de matalassos sota cap circumstància.

 • Es CAU no es fa responsable dels objectes perduts o suposadament extraviats al local.

 • Es reserva el dret d'admissió.

 • Cal ser conscient  que les preses es poden girar o fins i tot rompre.

 • Totalment prohibit fer cuca-veles o giragonses ni tombar-se o córrer per damunt la zona d'escalada.

 • Prohibit escalar sota l'efecte de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.