© 2018 Rocòdrom ES CAU

Carrer Jaume Ferran Nº 72, Palma

rocodromescau@gmail.com

Telf 871531093

STAFF

A rocòdrom ES CAU, apostem per una formació de qualitat.  Els nostres tècnics estan en formació constant, realitzant diversos cursos amb els millors professionals a nivell estatal i mundial.

Un guia s’ha especialitzat professionalment comprometent-se a reduir al mínim el risc residual.  La seva formació requereix un alt nivell de seguretat a més d’una gran quantitat d’experiència, que ajuda els guies de muntanya professionals i qualificats a prendre les decisions correctes en situacions difícils.

 Recordeu que l’escalada està catalogada com a esport de risc, és  per això que és imprescindible contractar  un guia titulat de nivell II en escalada o bé realitzar un curs de formació "iniciació i perfeccionament" sempre assegurant-se  que els formadors són Tècnics d'escalada.

 És responsabilitat del client assegurar-se  que el Tècnic demostri la seva titulació i l’existència d’una assegurança, ja que en cas contrari, l’intrusisme laboral provoca que hi hagi guies sense la formació adequada ni les assegurances pertinents amb el conseqüent risc d’accidents i conseqüències en cas de tal o l’aprenentatge erroni o de tècniques inadequades amb el seu conseqüent perill.

Tomeu Verger
 Director. 

Tècnic Esportiu d'escalada nivell II, fundador del rocòdrom ES CAU l'any 2010, portant la seva administració, gestió i comptabilitat des d'aleshores. Àrbitre nacional d'escalada.

Pere Ruiz
 Head Routesetter. 

Tècnic Esportiu d'escalada nivell II, 8 anys d'experiencia de routesetter al Rocòdrom ES CAU. Titulat en animació sociocultural i director temps del lleure.

Carles Pijoan
 Entrenador, Routesetter.

Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Universitat de Lleida i Tècnic d'activitats físiques i esportives. Master de formació de professorat a la UIB. Titulat IRATA nivell 1.

Xavi Gonzalez
 Routessetter.

Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Universitat de Lleida i Tècnic de muntanya nivell 1 a ETEVA de Vall d'Aran. Primer i per el moment ùnic Mallorquí en encadenar 9a assatjat i 8B a vista en escalada esportiva.

Arturo Fernandez
 Front Desk, Barman.

Llicenciat en química. Tècnic en seguretat alimentària i formador d'alèrgens. 20 anys d'experiéncia en el món de l'escalada.