top of page

TEAM BUILDING

Cada vegada són més les empreses que aposten per l'eficàcia, l'eficiència i la motivació dels seus treballadors.

Les sessions de Team Building d'Es Cau s'orienten a treballar aquest objectiu, cohesionant el grup i consolidant l'equip.

BENEFICIS 

de l'escalada com a incentiu:

- Millora la productivitat de l'empresa mitjançant la col·laboració efectiva.

- Reforça la confiança mútua entre els membres de l'equip.

- Afavoreix l'assumpció de riscos controlats.

- Millora l'ambient de treball i la creativitat dels equips.

- Afavoreix la comunicació i organització.

- Desperta hàbits de superació i d'esforç davant situacions difícils.

- Fomenta valors de cooperació, superació personal, esperit de equip i motivació.

- Augmenta l'auto coneixement de les fortaleses/debilitats en quant a equip.

- Millora la funció mental, la memòria, la rapidesa, la imatge corporal i la sensació de benestar de cada un.

Preu: 150€ sessió puntual de 2 hores (fins a 12 participants).

Consultar preus per sessions setmanals o grups més nombrosos.

bottom of page